Pomoćnici u nastavi – 2


Kroz osiguravanje usluge pomoćnika u nastavi omogućavamo ostvarivanje prava učenika s teškoćama u razvoju na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja u osnovnim školama.

Djeca s teškoćama u razvoju uslijed svog tjelesnog, psihičkog ili drugog nedostatka ne mogu ravnopravno sudjelovati u odgojno – obrazovnom procesu, nemaju mogućnosti jednakog pristupa uslugama koje dobivaju u obrazovnoj ustanovi u odnosu na zdravu djecu. Prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju Udruga djeluje u smjeru osiguravanja prava tih učenika na ravnopravno sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu, što je u suglasnosti s međunarodnim i nacionalnim strateškim dokumentima koje je Republika Hrvatska potpisala ili donijela. Omogućavanjem kvalitetnog i besplatnog obrazovanja, bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti u zajednici u kojoj učenici žive doprinosimo: članku 24. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, ciljevima Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti OSI, ciljevima Strateškog plana MZO, te Preporuci pet Odbora ministara vezano uz Akcijski plan Vijeća EU za promicanje prava i potpunog sudjelovanja OSI. Potreba za inkluzivnim obrazovanjem istaknuta je u Županijskoj razvojnoj strategiji Bjelovarsko – bilogorske županije. Projekt doprinosi i smanjenju nezaposlenosti.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA je osigurati usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno – obrazovnom procesu.

Broj korisnika u projektu je osam učenika osnovnoškolaca. Od toga četiri djevojčice i četiri dječaka.

Prema mjestu školovanja šest učenika pohađa OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, jedan učenik OŠ Ivana Viteza Trnskog Nova Rača, te jedan učenik Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar.

Partneri na ovom projektu su: OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, OŠ Ivana Viteza Trnskog Nova Rača, Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner i Bjelovarsko – bilogorska županija.

Ovaj projekt financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 366.321,40 kn, a traje do 17.6.2020. godine.

NovostiProjekti

Komentari su onemoguceni