Potpora i pomoć OSI


Potpora i pomoć OSI na području Grubišnoga Polja

Projekt je financiran od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj projekta je pružanje pomoći i potpore osobama s invaliditetom, omogućiti zadovoljavanje specifičnih i osobnih potreba u vlastitom domu, pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji na području Grada Grubišnog Polja.

Projekti

Komentari su onemoguceni