Aktivni u klubu 60+


Odobren projekt – financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Grubišnog Polja. Cilj projekta je pridonijeti unapređenju kvalitete života osoba starijih od 60 godina koje žive na području grada Grubišnog Polja putem organiziranih dnevnih kreativnih, sportsko-rekreacijskih, kulturno-zabavnih, edukacijskih i sličnih aktivnosti.

Projekti

Komentari su onemoguceni