Grad Novska


Novska je  jedan od najuređenijih kontinentalnih gradova Hrvatske. Smještena je u Sisačko-moslavačkoj županiji.  Grad Novska smješten je na obroncima psunjskog gorja uz savske vode.
Kraj je bogat šumom i okružen plodnom ravnicom. Kao najzapadniji slavonski grad Novska njeguje svoju tradiciju – kulturnu, vjersku, gastronomsku. Također je okrenuta prema budućnosti i njenim izazovima.

Grad je to jedne od najvećih poduzetničkih zona, grad bogate drvne industrije s vrhunskim drvnim namještajem, grad koji će uskoro postati sjedištem jednog od rijetkih poduzetničkih inkubatora za informatičku industriju.

Novska se diči zelenilom, ljepotama gradskog parka, jednom od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj, prelijepom knjižnicom, baroknom crkvom sv. Luke i drugim znamenitostima.

Na čelu grada je gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić. Uz njega su i njegovi zamjenici,  Marija Kušmiš i Siniša Kesić. Tu je i Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana grada Novske i tijelo lokalne samouprave, mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te Savjet mladih Grad Novske, savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske.

Tu je i Razvojna agencija Grada Novske NORA, institucija osnovana od strane grada, kao podrška ukupnom razvoju grada s posebnim ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja.

Web stranica grada: Grad Novska

Otvorimo vrata zdravlja

Komentari su onemoguceni