Klub 60 +


Projekt Klub 60+ financiran je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Partneri: Grad Grubišno Polje

Trajanje: 1. prosinca 2019. do 30. studenog 2020.

Vrijednost projekta: 80.000,00 kn

 

Cilj projekta je pridonijeti unapređenju kvalitete života osoba starijih od 60 godina koje žive na području grada Grubišnog Polja putem organiziranih dnevnih kreativnih, sportsko-rekreativnih, kulturno-zabavnih, edukacijskih i sličnih aktivnosti.

Provedbom projekta namjeravamo nastaviti organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici te okupiti građane starije od 60 godina u “Klub 60+”.

NovostiProjekti

Komentari su onemoguceni