Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje


Centar Krugovi s djelovanjem započinje 2011. godine. Prvenstveni cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata, te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih ili materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Pojedinac jedino kao zadovoljna i zdrava osoba može pridonositi društvu u kojem živi i širiti oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

U partnerstvu s gradovima: Daruvarom, Lipikom, Novskom i organizacijama civilnog društva: Dijabetičkom udrugom Garešnica, Udrugom osoba s invaliditetom Grubišno Polje i Udrugom invalida rada Virovitica, u projektu “Otvorimo vrata zdravlja” Krugovi će primicati zdravlje i prevenciju bolesti i povećati informiranost građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima i povećanju kvalitete života.

Web stranica centra: Centar Krugovi

Otvorimo vrata zdravlja

Komentari su onemoguceni