Otvoren natječaj za zapošljavanje na projektu Zaželi


Od 8.7.2020. godine do 15.7.2020. godine otvoren je natječaj za zapošljavanje za zamjenu djelatnice na projektu Zaželi.

Traži se 1 (jedna) nova djelatnica koja će biti zaposlena na određeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci, na puno radno vrijeme.

Zapošljava se na radno mjesto radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Ciljane skupine za zaposlenje su: nezaposlene žene s najviše završenim četverogodišnjim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

 

Uz obrazac prijave kandidati trebaju obvezno priložiti:

  • životopis s kontakt telefonom
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu u vrijeme trajanja natječaja)
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
  • presliku svjedodžbe o završenoj školi
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
  • dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini (npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)
  • izjava o pristanku na osposobljavanje
  • preslika vozačke dozvole

 

Prijave s prilozima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do 15.07.2020. godine na adresu:

Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

PP 55

43290 Grubišno Polje

s naznakom “Prijava na Natječaj za zapošljavanje – ZAŽELI”

Prijave je moguće dostaviti i osobno dolaskom u Udrugu osoba s invaliditetom Grubišno Polje u vremenu od 09:00 do 13:00 sati radnim danima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

DogađanjaNovosti

Komentari su onemoguceni